Curriculum Framework Document

The aim of the Promoting Intercultural Competence in Translators (PICT) Project is to facilitate the systematic inclusion of Intercultural Communication (IC) in translation programmes. The Curriculum Framework was designed to assist universities in producing their own syllabus for a stand-alone module or for systematic incorporation into other modules. The Framework emphasizes the core elements for a syllabus, at the same time maintaining a large degree of flexibility and adaptability to the specific academic environment.

Read more in the "PICT Curriculum Framework": PICT-CURRICULUM_FINNISH.pdf

EnglishGermanFrenchBulgarianItalianFinnishPolish
1 dimension - theoretical 2 dimension – textual 3 dimension - interpersonal
1.1 Kulttuurienvälisen viestinnän teorian keskeiset käsitteet (esim.kulttuuri, identiteetti, representaatiot jne.) 2.1 Lähde- ja kohdetekstien vastaanottajien vertaileva analyysi kulttuurisesta näkökulmasta 3.1 Kulttuuritietoisuus ja empatia sosiaalisessa kanssakäymisessä (esim. käännöksen viestintätehtävästä neuvottelu lähdekulttuurin edustajan kanssa)
1.2 Käsitteelliset työkalut kulttuurienvälisyysnäkökulman analysointiin (esim. kulttuurivertailun välineet, kulttuuritietoisuuden tasot jne.) 2.2 Tekstien vertaileva analyysi kulttuurienvälisestä näkökulmasta (sanasto, syntaksi, diskurssipiirteet, visuaalinen ulkoasu – ja analyysin hyödyntämien käännösprosessissa) 3.2 Uteliaisuus ja oma- aloitteisuus kulttuurienvälisissä kohtaamisissa (esim. kanssakäyminen lähdekulttuuria edustavan kollegan tai asiakkaan kanssa)
1.3 Käännnöskulttuurien tuntemus (esim. erot ammattimaisessa äännöstoiminnassa maiden välillä, erojen merkitys kääntäjälle jne.) 2.3 Vastaamattomuuden tunnistaminen ja vastaamattomuusongelmien ratkaisustrategiat (esim. eksplisitaatio, poisto, korvaaminen jne.) 3.3 Herkkyys aistia erilaiset tunnetilat ja mahdolliset konfliktitilanteet (esim. sanaton ja sanallinen viestintä jne.)
1.4 Kulttuurienvälisen viestinnän teorian ja käännöstieteen yhtymäkohdat (esim. kulttuurinen profilointi ja lukija-analyysi, kulttuurinen subjektiivisuus ja kääntäjän näkyvyys) 2.4 Sisäistetyn kulttuurin vaikutuksen tunnistaminen ja käsitteleminen ja suhtautuminen lähdekulttuuriin ja -tekstiin 3.4 sosiaalinen asemointi (esim. vallitseviin sosiaalisiin normeihin mukautuminen vai niiden hylkääminen vai hybridi)

 

In designing the Curriculum Framework the diversity of context in terms of type of students, nature of teaching and learning, assessment, perception of the translator, role of IC were taken into account. The framework proposed in this document leaves open all of these aspects, concentrating purely on learning outcomes and levels of achievement against them, the hardest part of producing a syllabus. Institutions will then decide which learning outcomes to include in a stand-alone module in IC and which to integrate into other translation modules as a function of their own perception of IC. They will also themselves determine the learning style, duration and assessment mode although the teaching and assessment materials which will also be produced as part of the PICT project may help institutions decide how this is to be done.

Your Feedback

Social media