Choosing Assessment Materials

The PICT curriculum framework represents an attempt to articulate the key intercultural competences postgraduate translation programmes need to develop in their students as well as specifying different levels to which students may possess those competences. The index below gives a number to each of the assessment materials and the grid that follows matches the competences to materials in which those competences are assessed. The assessment materials can be found under the tab "assessment materials".

 

Assessment Materials in Curriculum Framework

(materials column indicates number of material in which that sub-dimension is assessed)

EnglishGermanFrenchBulgarianItalianFinnishPolish
1 dimension - theoretical material 2 dimension – textual material 3 dimension - interpersonal material
1.1 Kulttuurienvälisen viestinnän teorian keskeiset käsitteet (esim.kulttuuri, identiteetti, representaatiot jne.) 1 2.1 Lähde- ja kohdetekstien vastaanottajien vertaileva analyysi kulttuurisesta näkökulmasta 7 3.1 Kulttuuritietoisuus ja empatia sosiaalisessa kanssakäymisessä (esim. käännöksen viestintätehtävästä neuvottelu lähdekulttuurin edustajan kanssa) 1
4
5
1.2 Käsitteelliset työkalut kulttuurienvälisyysnäkökulman analysointiin (esim. kulttuurivertailun välineet, kulttuuritietoisuuden tasot jne.) 1
2
2.2 Tekstien vertaileva analyysi kulttuurienvälisestä näkökulmasta (sanasto, syntaksi, diskurssipiirteet, visuaalinen ulkoasu – ja analyysin hyödyntämien käännösprosessissa) 7 3.2 Uteliaisuus ja oma- aloitteisuus kulttuurienvälisissä kohtaamisissa (esim. kanssakäyminen lähdekulttuuria edustavan kollegan tai asiakkaan kanssa) 1
3
1.3 Käännnöskulttuurien tuntemus (esim. erot ammattimaisessa äännöstoiminnassa maiden välillä, erojen merkitys kääntäjälle jne.) 1
3
4
5
2.3 Vastaamattomuuden tunnistaminen ja vastaamattomuusongelmien ratkaisustrategiat (esim. eksplisitaatio, poisto, korvaaminen jne.) 7 3.3 Herkkyys aistia erilaiset tunnetilat ja mahdolliset konfliktitilanteet (esim. sanaton ja sanallinen viestintä jne.) 1
4
1.4 Kulttuurienvälisen viestinnän teorian ja käännöstieteen yhtymäkohdat (esim. kulttuurinen profilointi ja lukija-analyysi, kulttuurinen subjektiivisuus ja kääntäjän näkyvyys) 1
3
6
2.4 Sisäistetyn kulttuurin vaikutuksen tunnistaminen ja käsitteleminen ja suhtautuminen lähdekulttuuriin ja -tekstiin 6
8
3.4 Sosiaalinen asemointi (esim. vallitseviin sosiaalisiin normeihin mukautuminen vai niiden hylkääminen vai hybridi)
1
2
5

 

Assessment Materials

1 Opas ja kommentti  
2 Kulttuurienvälisten suhteiden analysointi ja toimintatavan valinta  
3 Essee  
4 Kääntäjän ja asiakkaan suhde  
5 Ansioluettelo ja saatekirje  
6 Käännös ja tekstin muokkaus  
7 Kommentoitu käännös ja vertaileva analyysi  
8 Selityksin varustettu sanasto  

 

Your Feedback

Social media