Choosing Teaching Materials

The PICT curriculum framework represents an attempt to articulate the key intercultural competences postgraduate translation programmes need to develop in their students as well as specifying different levels to which students may possess those competences. The index below gives a number to each of the teaching materials and the grid that follows matches the competences to materials in which those competences are taught. The teaching materials can be found under the "teaching materials" tab.

 

Teaching Materials in Curriculum Framework

(materials column indicates number of material in which that sub-dimension is taught)

EnglishGermanFrenchBulgarianItalianFinnishPolish
1 dimension - theoretical material 2 dimension – textual material 3 dimension - interpersonal material
1.1 Kulttuurienvälisen viestinnän teorian keskeiset käsitteet (esim.kulttuuri, identiteetti, representaatiot jne.) 1
3
5
2.1 Lähde- ja kohdetekstien vastaanottajien vertaileva analyysi kulttuurisesta näkökulmasta 12 3.1 Kulttuuritietoisuus ja empatia sosiaalisessa kanssakäymisessä (esim. käännöksen viestintätehtävästä neuvottelu lähdekulttuurin edustajan kanssa) 3
1.2 Käsitteelliset työkalut kulttuurienvälisyysnäkökulman analysointiin (esim. kulttuurivertailun välineet, kulttuuritietoisuuden tasot jne.) 1
2
3
4
5
2.2 Tekstien vertaileva analyysi kulttuurienvälisestä näkökulmasta (sanasto, syntaksi, diskurssipiirteet, visuaalinen ulkoasu – ja analyysin hyödyntämien käännösprosessissa) 8
12
3.2 Uteliaisuus ja oma- aloitteisuus kulttuurienvälisissä kohtaamisissa (esim. kanssakäyminen lähdekulttuuria edustavan kollegan tai asiakkaan kanssa) 3
7
11
13
1.3 Käännnöskulttuurien tuntemus (esim. erot ammattimaisessa äännöstoiminnassa maiden välillä, erojen merkitys kääntäjälle jne.) 5
7
11
2.3 Vastaamattomuuden tunnistaminen ja vastaamattomuusongelmien ratkaisustrategiat (esim. eksplisitaatio, poisto, korvaaminen jne.) 9
12
3.3 Herkkyys aistia erilaiset tunnetilat ja mahdolliset konfliktitilanteet (esim. sanaton ja sanallinen viestintä jne.) 3
4
1.4 Kulttuurienvälisen viestinnän teorian ja käännöstieteen yhtymäkohdat (esim. kulttuurinen profilointi ja lukija-analyysi, kulttuurinen subjektiivisuus ja kääntäjän näkyvyys) 5
6
7
11
2.4 Sisäistetyn kulttuurin vaikutuksen tunnistaminen ja käsitteleminen ja suhtautuminen lähdekulttuuriin ja -tekstiin 10
12
3.4 Sosiaalinen asemointi (esim. vallitseviin sosiaalisiin normeihin mukautuminen vai niiden hylkääminen vai hybridi) 13

 

Teaching Materials

1 Kulttuurienvälisiä peruskäsitteitä  
2 Kulttuuriarvojen vertailua Hofsteden mallin mukaan  
3 Johdatus jäävuoriteoriaan (kulttuurin jäävuorimalli)  
4 Merkitykselliset kokemukset (Critical incidents)  
5 Kulttuuri ja ideologia poliittisten tekstien kääntämisessä  
6 Schleiermacher-väittely  
7 Kulttuurienvälinen kompetenssi ja translatorinen toiminta  
8 Microsoftin tyylioppaat eri kielille - vertailua  
9 Matkaesitteiden reaaliat  
10 Sisäistetty kulttuuri  
11 Kasvokkainen vuorovaikutus ja sen kääntäminen  
12 Kulttuurienvälinen kompetenssi ja translatorinen toiminta  
13 Proaktiivisuus ja kulttuurinen uteliaisuustietoisuus sähköpostiviestinnässä  

 

Your Feedback

Social media