Curriculum Framework Document

The aim of the Promoting Intercultural Competence in Translators (PICT) Project is to facilitate the systematic inclusion of Intercultural Communication (IC) in translation programmes. The Curriculum Framework was designed to assist universities in producing their own syllabus for a stand-alone module or for systematic incorporation into other modules. The Framework emphasizes the core elements for a syllabus, at the same time maintaining a large degree of flexibility and adaptability to the specific academic environment.

Read more in the "PICT Curriculum Framework": PICT-CURRICULUM_POLISH.pdf

EnglishGermanFrenchBulgarianItalianFinnishPolish
1 dimension - theoretical 2 dimension – textual 3 dimension - interpersonal
1.1 Podstawowe pojęcia z teorii komunikacji międzykulturowej (kultura np. tożsamość, oświadczenia itp.) 2.1 Analiza porównawcza kwestii kulturowych od źródłowych i docelowych odbiorców 3.1 Świadomość kulturalna i empatia objawia się w społecznej wymiany (np. przy negocjowaniu tłumaczenia z członkiem kultury źródłowego)
1.2 Koncepcyjne narzędzia do analizy (np. perspektywę międzykulturową ram dla kultury porównania, skala świadomości kulturowej itp.) 2.2 Analiza porównawcza tekstów w perspektywie międzykulturowej – charakterystyki leksykalne i składniowe, wzory dyskursu, rezonansus wizualny- i korzystanie z analizy w procesie tłumaczenia 3.2 Ciekawość i proaktywność we wszystkich formach kontaktu z innymi kulturami (np. podczas interakcji z kolegami i klientami z kultury źródłowego)
1.3 Znajomość kulturyw kontekście tłumaczenia (np. różnice między praktyk zawodowych tłumaczeniowych w kilku krajach, implikacje dla tłumaczy, itp.) 2.3 Rozpoznawanie problemów nierównoważności i stosowania strategii ich rozwiązywania (np. wykładem, pominięcie, zastąpienie, itp.) 3.3 Wrażliwość na wpływ i potencjalne konflikty w komunikacji (np. mówione, niewerbalne itp.)
1.4 Związki między teorii komunikacji międzykulturowej i Studiów Tłumaczeń (np. kulturalnych Profilowanie i analiza czytelnictwa, kulturowe podmiotowość i tłumacza osobista widoczność) 2.4 Rozpoznawanie i zarządzanie skutkami tłumacza zinternalizowanej kultury i emocjonalna reakcja na elementach kultury i tekstem źródłowym 3.4 Socialne pozycjonowanie (tj. podjęcia decyzji, czy zgodne, hybrydyzacji lub odbiegają od dominujących norm społecznych)

 

In designing the Curriculum Framework the diversity of context in terms of type of students, nature of teaching and learning, assessment, perception of the translator, role of IC were taken into account. The framework proposed in this document leaves open all of these aspects, concentrating purely on learning outcomes and levels of achievement against them, the hardest part of producing a syllabus. Institutions will then decide which learning outcomes to include in a stand-alone module in IC and which to integrate into other translation modules as a function of their own perception of IC. They will also themselves determine the learning style, duration and assessment mode although the teaching and assessment materials which will also be produced as part of the PICT project may help institutions decide how this is to be done.

Your Feedback

Social media