Choosing Assessment Materials

The PICT curriculum framework represents an attempt to articulate the key intercultural competences postgraduate translation programmes need to develop in their students as well as specifying different levels to which students may possess those competences. The index below gives a number to each of the assessment materials and the grid that follows matches the competences to materials in which those competences are assessed. The assessment materials can be found under the tab "assessment materials".

 

Assessment Materials in Curriculum Framework

(materials column indicates number of material in which that sub-dimension is assessed)

EnglishGermanFrenchBulgarianItalianFinnishPolish
1 dimension - theoretical material 2 dimension – textual material 3 dimension - interpersonal material
1.1 Podstawowe pojęcia z teorii komunikacji międzykulturowej (kultura np. tożsamość, oświadczenia itp.) 1 2.1 Analiza porównawcza kwestii kulturowych od źródłowych i docelowych odbiorców 7 3.1 Świadomość kulturalna i empatia objawia się w społecznej wymiany (np. przy negocjowaniu tłumaczenia z członkiem kultury źródłowego) 1
4
5
1.2 Koncepcyjne narzędzia do analizy (np. perspektywę międzykulturową ram dla kultury porównania, skala świadomości kulturowej itp.) 1
2
2.2 Analiza porównawcza tekstów w perspektywie międzykulturowej – charakterystyki leksykalne i składniowe, wzory dyskursu, rezonansus wizualny- i korzystanie z analizy w procesie tłumaczenia 7 3.2 Ciekawość i proaktywność we wszystkich formach kontaktu z innymi kulturami (np. podczas interakcji z kolegami i klientami z kultury źródłowego) 1
3
1.3 Znajomość kulturyw kontekście tłumaczenia (np. różnice między praktyk zawodowych tłumaczeniowych w kilku krajach, implikacje dla tłumaczy, itp.) 1
3
4
5
2.3 Rozpoznawanie problemów nierównoważności i stosowania strategii ich rozwiązywania (np. wykładem, pominięcie, zastąpienie, itp.) 7 3.3 Wrażliwość na wpływ i potencjalne konflikty w komunikacji (np. mówione, niewerbalne itp.) 1
4
1.4 Związki między teorii komunikacji międzykulturowej i Studiów Tłumaczeń (np. kulturalnych Profilowanie i analiza czytelnictwa, kulturowe podmiotowość i tłumacza osobista widoczność) 1
3
6
2.4 Rozpoznawanie i zarządzanie skutkami tłumacza zinternalizowanej kultury i emocjonalna reakcja na elementach kultury i tekstem źródłowym 6
8
3.4 Socialne pozycjonowanie (tj. podjęcia decyzji, czy zgodne, hybrydyzacji lub odbiegają od dominujących norm społecznych)
1
2
5

 

Assessment Materials

1 Podrecznik i komentarz  
2 Analiza relacji miedzykulturowych i podejmowania odpowiedniego dzialania  
3 Assessment Schleiermacher  
4 Relacja tlumacz-klient  
5 CV i list motywacyjny  
6 Adaptacja tekstu  
7 Przepis  
8 Glosariusz z komentarzem  

 

Your Feedback

Social media