Choosing Teaching Materials

The PICT curriculum framework represents an attempt to articulate the key intercultural competences postgraduate translation programmes need to develop in their students as well as specifying different levels to which students may possess those competences. The index below gives a number to each of the teaching materials and the grid that follows matches the competences to materials in which those competences are taught. The teaching materials can be found under the "teaching materials" tab.

 

Teaching Materials in Curriculum Framework

(materials column indicates number of material in which that sub-dimension is taught)

EnglishGermanFrenchBulgarianItalianFinnishPolish
1 dimension - theoretical material 2 dimension – textual material 3 dimension - interpersonal material
1.1 Podstawowe pojęcia z teorii komunikacji międzykulturowej (kultura np. tożsamość, oświadczenia itp.) 1
3
5
2.1 Analiza porównawcza kwestii kulturowych od źródłowych i docelowych odbiorców 12 3.1 Świadomość kulturalna i empatia objawia się w społecznej wymiany (np. przy negocjowaniu tłumaczenia z członkiem kultury źródłowego) 3
1.2 Koncepcyjne narzędzia do analizy (np. perspektywę międzykulturową ram dla kultury porównania, skala świadomości kulturowej itp.) 1
2
3
4
5
2.2 Analiza porównawcza tekstów w perspektywie międzykulturowej – charakterystyki leksykalne i składniowe, wzory dyskursu, rezonansus wizualny- i korzystanie z analizy w procesie tłumaczenia 8
12
3.2 Ciekawość i proaktywność we wszystkich formach kontaktu z innymi kulturami (np. podczas interakcji z kolegami i klientami z kultury źródłowego) 3
7
11
13
1.3 Znajomość kulturyw kontekście tłumaczenia (np. różnice między praktyk zawodowych tłumaczeniowych w kilku krajach, implikacje dla tłumaczy, itp.) 5
7
11
2.3 Rozpoznawanie problemów nierównoważności i stosowania strategii ich rozwiązywania (np. wykładem, pominięcie, zastąpienie, itp.) 9
12
3.3 Wrażliwość na wpływ i potencjalne konflikty w komunikacji (np. mówione, niewerbalne itp.) 3
4
1.4 Związki między teorii komunikacji międzykulturowej i Studiów Tłumaczeń (np. kulturalnych Profilowanie i analiza czytelnictwa, kulturowe podmiotowość i tłumacza osobista widoczność) 5
6
7
11
2.4 Rozpoznawanie i zarządzanie skutkami tłumacza zinternalizowanej kultury i emocjonalna reakcja na elementach kultury i tekstem źródłowym 10
12
3.4 Socialne pozycjonowanie (tj. podjęcia decyzji, czy zgodne, hybrydyzacji lub odbiegają od dominujących norm społecznych) 13

 

Teaching Materials

1 Przedstawienie podstawowych terminów miedzykulturowych  
2 Porównanie kultur metoda Hofstede  
3 Wprowadzenie do teorii góry lodowej  
4 Zdarzenia krytyczne  
5 Rola kultury i ideologii podczas tlumaczenia tekstów politycznych  
6 Porozmawiajmy o Schleiermacherze  
7 Kompetencja miedzykulturowa a tlumaczenie  
8 Porównanie instrukcji Microsoft w wielu jezykach  
9 Realia w broszurach turystycznych  
10 Zinternalizowana kultura  
11 Tlumaczenie interakcji personalnej  
12 Zadanie podsumowujace kompetencje z zakresu wymiaru tekstualnego  
13 Demonstracja aktywnosci i kulturowej ciekawosci / swiadomosci w komercyjnej komunikacji elektronicznej  

 

Your Feedback

Social media