List and Index of Teaching Materials

The project has produced a series of materials for use in the classroom. They are designed either to be used as you find them or to be adapted to your particular classroom context. All the materials are based on the levels and descriptors in the curriculum framework. The index below specifies which of the sub-dimensions of the curriculum framework each material is designed to teach.

EnglishGermanFrenchBulgarianItalianFinnishPolish
Number Name of teaching material Download as
PDF file
Download as
WORD file
Sub-dimensions
this material is
intended to teach
1 Przedstawienie podstawowych terminów miedzykulturowych 1.1,1.2
2 Porównanie kultur metoda Hofstede 1.2
3 Wprowadzenie do teorii góry lodowej 1.1,1.2,3.1,3.2,3.3
4 Zdarzenia krytyczne 1.2, 3.3
5 Rola kultury i ideologii podczas tlumaczenia tekstów politycznych 1.1,1.2,1.3,1.4
6 Porozmawiajmy o Schleiermacherze 1.4
7 Kompetencja miedzykulturowa a tlumaczenie 1.3,1.4,3.2
8 Porównanie instrukcji Microsoft w wielu jezykach 2.2
9 Realia w broszurach turystycznych 2.3
10 Zinternalizowana kultura 2.4
11 Tlumaczenie interakcji personalnej 1.3,1.4,3.2
12 Zadanie podsumowujace kompetencje z zakresu wymiaru tekstualnego 2.1,2.2,2.3,2.4
13 Demonstracja aktywnosci i kulturowej ciekawosci / swiadomosci w komercyjnej komunikacji elektronicznej 3.2,3.4

You can directly download the materails by clicking the PDF or WORD icon.

Your Feedback

Social media